Αναβαθμίζεται ο Παρνασσός

Έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση του μεγάλου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ξεκινώντας από τις εργασίες στη θέση Κελάρια. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014, ώστε οι χιονοδρόμοι κι επισκέπτες να απολαμβάνουν, ήδη από την επόμενη χιονοδρομική περίοδο, ακόμη πιο ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.

Οι φίλοι του βουνού, κατά την διάρκεια τουΑπριλίου και μέχρι τη λήξη της χιονοδρομικής σεζόν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 15/04/2014, αλλά και όσο το επιτρέπει η χιονοκάλυψη, μπορούν να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις της Φτερόλακας, σε συνδυασμό με τον νέο αναβατήρα Σαχάρα, η πίστα του οποίου διατηρεί το περισσότερο χιόνι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σχέδιο ανάπτυξης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού που υλοποιεί η ΕΤΑΔ, το οποίο περιλαμβάνει σειρά από παρεμβάσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων αναβατήρων /εγκαταστάσεων, είναι το πρώτο σχέδιο εκτεταμένης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, από τότε που λειτούργησε το Χιονοδρομικό Κέντρο. Με τα έργα αυτά το μεγαλύτερο Χιονοδρομικό της Ελλάδας αναβαθμίζεται περαιτέρω, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η συμβολή του Κέντρου στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» που υλοποιεί η ΕΤΑΔ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, έχει συνολικό προϋπολογισμό 29.520.000€ και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα υποέργα:
(α) «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» Α’ φάση στη θέση Κελάρια, προϋπολογισμού 15.935.000€, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο 2014.
(β) «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» Β’ φάση στη θέση Φτερόλακα, προϋπολογισμού 13.617.000€, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο 2015.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *