Απεσύρθη θέμα για το χιονοδρομικό Μαινάλου

Ο δήμος ζητά τη διαχείρισή του από τον ΕΟΣ

Επιστολή του νεοσύστατου συλλόγου, που ζητά από το δήμο να μην παραμένει το βουνό “όμηρος” στα χέρια κάποιων

Τα τελευταία γεγονότα οδήγησαν σε δημιουργία Συλλόγου με την επωνυμία “Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών Βόρειας Μαντινείας”- Η πρώτη συνάντηση του Συλλόγου στις 4 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Λεβιδίου

Τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου στην Οστρακίνα και συγκεκριμένα οι δύο πυρκαγιές που σημειώθηκαν με διαφορά ελάχιστων 24ωρων μεταξύ τους έχουν προκαλέσει “ντόμινο εξελίξεων” γύρω από το όλο θέμα της διαχείρισης του βουνού.

Σήμερα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης υπήρχε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά με παρέμβαση του δημάρχου Γιάννη Σμυρνιώτη δεν έγινε η συζήτηση, αφού όπως ενημέρωσε το σώμα αλλά και παρευρισκόμενους επαγγελματίες από την περιοχή του Λεβιδίου και των γύρω χωριών, έχουν στείλει επιστολή στο ΔΣ του ΕΟΣ Τρίπολης και ζητούν να γίνει συνδιαχείριση του βουνού και τελούν εν αναμονή της απάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι δεν έγινε καμία αναφορά στα γεγονότα που συνέβησαν μόνο εκ μέρους του κ. Γιώργου Χριστοδουλόπουλου, που είναι επαγγελματίας της περιοχής και πρόεδρος του Συλλόγου, ανακοινώθηκε η δημιουργία Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελματίων Βόρειας Μαντινείας.

Στην επιστολή μάλιστα προς το ΔΣ Τρίπολης ο Σύλλογος αναφέρει: Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε πριν λίγους μήνες με σκοπό, μεταξύ άλλων, την συγκροτημένη συμμετοχή των ανθρώπων που κινούν την ανάπτυξη της οικονομικής ζωής στην περιοχής μας, στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάδειξη του πλούτου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Στα πλαίσια αυτά, η θεσμική μας παρέμβαση θα περιλαμβάνει πολλές και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Μία τέτοια πρωτοβουλία αφορά ένα σημαντικό φυσικό τουριστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η περιοχή μας και είναι το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου. Δυστυχώς ως σήμερα, παρά τη σωρεία ιδεών, σχεδίων, μελετών και δαπανών, δεν έχει γίνει κατορθωτή η ανάπτυξή του με τρόπο που να εξασφαλίζει την σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Έτσι η συγκριτική θέση του κέντρου ως πλεονεκτήματος παραμένει χαμηλή.Η ιδιότυπη κατάσταση που δημιουργεί η κυριότητα τμήματος της έκτασης του κέντρου, που έχει παραχωρηθεί από το κράτος στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Τρίπολης, φαίνεται πως αποτελεί έναν παράγοντα σοβαρής τριβής και ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για την ευόδωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ανάπτυξη του κέντρου και ενός ομαλού καθεστώτος διαχείρισής του.

Είμαστε οι τελευταίοι που θα αμφισβητήσουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί και οφείλει να έχει ο Ορειβατικός Σύλλογος στην όλη προσπάθεια. Ωστόσο το Μαίναλο και ο πλούτος του δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρίας. Θεωρούμε πως ο δήμος με την ταυτόχρονη ευρεία θεσμική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να καταστεί ο κύριος της διαχείρισης αυτού του πλούτου.

Τα πρόσφατα γεγονότα στο κτίριο του Chalet στο χιονοδρομικό κέντρο, μάς έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Τα γεγονότα αυτά έρχονται να προστεθούν στη γενική διαπίστωση πως στις εγκαταστάσεις του κέντρου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια συστηματική αποψίλωση εξοπλισμού, που θα έπρεπε να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται ως δημόσια περιουσία. Είναι φανερό πως το σχήμα διαχείρισης που ακολουθήθηκε αυτά τα χρόνια, έχει καταστεί προβληματικό. Μετά και από τα πολλά δυσάρεστα συμβάντα στη λειτουργία του κέντρου τον προηγούμενο χειμώνα, βρισκόμαστε μπροστά στην πιθανότητα παντελούς αδυναμίας λειτουργίας του κατά την ερχόμενη περίοδο.

Εν’ όψει της διαμορφωμένης κατάστασης, ο Σύλλογός μας προτίθεται να συμβάλλει ουσιαστικά με πρωτοβουλίες και την συστηματική του παρέμβαση, στην αναζήτηση λύσεων, τόσο για την αντιμετώπιση του άμεσου θέματος λειτουργίας του κέντρου όσο και για την διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξής του. Για τον σκοπό αυτό οργανώνει δημόσια συνάντηση- ημερίδα, στην οποία θα προσκαλέσει φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, που μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μίας εναργούς πρότασης, η οποία με την στήριξη της τοπικής κοινωνίας θα αποτελέσει τη σαφή, διαυγή και συνεκτική βάση για οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης και ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου Μαινάλου.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Λεβιδίου. Καλούμε το δήμο Τρίπολης να συμμετέχει σε αυτήν την συνάντηση και προσδοκούμε πως θα είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει το δικό του σχεδιασμό και τις δικές του πρωτοβουλίες τις οποίες θα θέσει προς διαβούλευση.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *