Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης για χρήστες/πελάτες.

 1. Η υλοποίηση του παρόντος έγινε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των διαφημιζομένων
 2. Τα λογότυπα, φωτογραφίες, κείμενα και ο,τιδήποτε άλλο υλικό που αναφέρεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο  ανήκουν αποκλειστικά στους διαφημιζομένους και χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν έγγραφης αδείας αυτών. Το snowtravel.gr δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή μη κατοχυρωμένο υλικό που δόθηκε από τους διαφημιζόμενους
 3. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας παραγωγής και διακίνησης του διαφημιστικού υλικού και κατ ‘επέκταση των διαφημιζομένων σε αυτό. Εξαιρούνται περιπτώσεις αποθήκευσης αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι είναι για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 4. Το snowtravel.gr δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή αλλαγές ή μη πραγματοποίηση των προσφορών, στο υλικό που δόθηκε από τους διαφημιζόμενους κατά τη δημοσίευση των καταχωρήσεων στο διαδικτυακό τόπο snowtravel. gr
 5. Το snowtravel.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο snowtravel.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ αυτών
 6. Το snowtravel.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή και ολόκληρο το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες
 7. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει και του επιτρέπουν την πρόσβαση στις σελίδες και τις υπηρεσίες του snowtravel.gr
 8. Οι υπάρχουσες καταχωρήσεις και υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στο snowtravel.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο
 9. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του snowtravel.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο σελίδων των / υπηρεσιών στη μορφή που παρέχεται και η εταιρία παραγωγής & εκτύπωσης και η διαφημιστική εταιρία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη διάρκεια, διαγραφή, κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών και οποιουδήποτε περιεχομένου σε προσωπικές σελίδες / υπηρεσίες
 10. Οι χρήστες του snowtravel.gr κατανοούν και αποδέχονται την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν το snowtravel.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων φορέων λόγω περιεχομένου που αυτοί θα διαθέσουν για μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του snowtravel.gr
 11. Οι παραπάνω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης, σε καμία περίπτωση
 12. Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία snowtravel.gr μεταξύ-χρηστών-διαφημιζομένων και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@snowtravel.gr