Πρόσληψη προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβατήρων στο Σέλι

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ζητά να προσλάβει, με σύμβαση έργου, προϊστάμενο εκμετάλλευσης αναβατήρων για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2016 – 15η Απριλίου 2017.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1ον. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ.

2ον. Πτυχιούχοι ΤΕΙ των πιο πάνω ειδικοτήτων, με δεκαετή εμπειρία εκ των οποίων τρία χρόνια σε χιονοδρομικές εγκαταστάσεις, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, ή από φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν δύο σφραγισμένους φακέλους, ένα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ένα με την οικονομική προσφορά, στο γραφείο του ΕΧΚΣ Μητροπόλεως 24 Βέροια έως την 21η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00μ.μ .

Post source : pliroforiodotis.gr

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *