• Κοκκυγοδυνία

    Κοκκυγοδυνία – άλγος στον κόκκυγα ονομάζεται ο πόνος που παρουσιάζεται στο τελικό όριο του κόκκυγα ή πέρι ...

    Κοκκυγοδυνία – άλγος στον κόκκυγα ονομάζεται ο πόνος που παρουσιάζεται στο τελικό όριο του κόκκυγα ή πέριξ αυτού. Ο κόκκυγας αποτελεί το τελικό τμήμα της σπονδυλικής στήλης και αποτελείται από 3-5 οστ ...

    Read more