Ο απολογισμός της σεζόν για το Σέλι

Απολογισμό της σεζόν που πέρασε κάνει με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου. Στην ανακοίνωση αναφέρει: “Με το πέρας της διαχειριστικής περιόδου του 2015, η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ, πιστή στη δέσμευσή της προς την εποπτεύουσα αυτής αρχή, ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση του φορέα, ανακοινώνει μέσω του Τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, τον απολογισμό του έργου της και κατά την περίοδο (13/7 έως 31/12/15) πού αυτή χειρίστηκε, αλλά, υποχρεωτικά και για την περίοδο της απερχόμενης διοίκησης (1/1 έως 13/7/15) κ Κ. Καραπαναγιωτίδη ως μέρος αυτής. Επίσης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, δημοσιογράφους και πολίτες, να παρευρεθούν στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στον πολυχώρο ΕΛΙΑ την Δευτέρα 11/4/16 και στις 19:00 .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Το πρώτο θέμα που αντιμετωπίσαμε, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η απουσία μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου στο ΕΧΚΣ από τον Ιανουάριο του 2013. Την διαχείριση (παροχή λογισμικού μηχανογράφησης, οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης) του φορέα βάσει συμβάσεως ασκούσε ιδιωτική εταιρία με αμοιβή 24.597€ με ΦΠΑ + 6.900 € ο μισθός υπαλλήλου χειριστή του συστήματος = 31.497€. Σημειωτέον ότι η ίδια εταιρία ήταν και προμηθεύτρια και διαχειρίστρια του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που είχε εγκατασταθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο και ενήργησε και ως υπεργολάβος λειτουργίας του Κέντρου, για τις περιόδους Νοέμβριο του 2012 έως Μάρτιο του 2013 και Νοέμβριο του 2013 έως Μάρτιο του 2014. Επειδή το νομότυπο της όλης συνεργασίας του φορέα με την εν λόγω εταιρία ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να λειτουργήσουμε ανεξάρτητα από αυτήν, προσλάβαμε με την σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και με σύμβαση παροχής υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, εξωτερικό συνεργάτη με μικτή αμοιβή 20.000€.

Για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα, στο χώρο των εγκαταστάσεων μας κατανεμήθηκαν, μετά από αίτημά μας και κατόπιν ενεργειών της ΓΓΑ, από το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 4 υπάλληλοι 5μηνης απασχόλησης.

Για την περίπτωση λειτουργίας του χιονοδρομικού κατά την χειμερινή περίοδο, φροντίσαμε να μπορούμε να προσλάβουμε, κατόπιν εγκεκριμένου αιτήματός μας στον ΑΣΕΠ, 15 εποχικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων με 4μηνη σύμβαση .

Με τις ενέργειες μας και με την αρωγή της ΓΓΑ, τοποθετήθηκε στο φορέα από 1/2/16 μόνιμη διοικητική υπάλληλος, από την λίστα διακριθέντων αθλητών ΠΕ του 2006 και μας κατανεμήθηκαν για μελλοντική πρόσληψη ακόμη 6 μόνιμοι υπάλληλοι από τους επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ του 2008 και 2010.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το συνολικό χρέος που παραλάβαμε προς ιδιώτες, ΔΕΚΟ και δημόσιο ανήρχετο στα 349.867,53€. Επιπλέον υπάρχει ένα διεκδικούμενο ποσό στα δικαστήρια, από παροχή υπηρεσιών προς τον φορέα, ύψους 15.7931€.

Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης, με βάση τον προϋπολογισμό της προηγούμενης διοίκησης, ανήρθε στα 173.000 € από τα οποία εισπράξαμε 164.350€. Από αυτά, τα 41.367€ παρακρατήθηκαν από την εφορία ως οφειλόμενα από προηγούμενα χρόνια.

Λόγω των παρακρατήσεων, μας επιχορηγήθηκε ένα ποσό ύψους 20.000 € επιπλέον, για την συντήρηση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού που πραγματοποιήσαμε, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αθλητικές δραστηριότητες αν οι συνθήκες το επέτρεπαν.

Από το σύνολο της επιχορήγησης κατεβλήθησαν οι μισθοί των επί 20μηνου απλήρωτων δύο μόνιμων υπάλληλων του φορέα, συνολικού ποσού 25.577€ (χειριστές αναβατήρων). Κατεβλήθησαν επίσης βεβαιωμένα νομότυπα χρέη του φορέα προς τρίτους ύψους 53.428€. Συνολικά δηλαδή, η παρούσα Διοίκηση εξόφλησε χρέη της προηγούμενης περιόδου, συνολικού ύψους (41.367+25.577+53.428=) 120.372€.

Υλοποιήσαμε την σύμβαση, που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2012 και δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο 2015, που αφορούσε την τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού κέντρου, καθώς και την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων μέσα σε αυτό, ύψους δαπάνης 14.760 €. Οι εργασίες αυτές ήταν απαραίτητες για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Κατά την σύνταξη φορολογικής δήλωσης από την διοίκησή μας το 2015 για το οικ.έτος 2014, υποχρέωση που ανέκυψε κατόπιν άρνησης υποβολής της από την απερχόμενη διοίκηση, βρεθήκαμε προ παράτυπων λογιστικών πράξεων και παράνομων αποφάσεων, που μας οδήγησαν στην ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές για τον διαχειριστικό έλεγχο των ετών 2012-2013-2014 και την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για την μη καταβολή στην αρμόδια ΔΟΥ των παρακρατηθέντων από τον φορέα φόρων. Το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών έχει ήδη παραδοθεί στις εποπτεύουσες και ελεγκτικές αρχές του φορέα, καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, ενώ θα διαβιβαστεί και στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα περαιτέρω.

Το σοβαρότερα ευρήματα, που προέκυψαν από την έρευνα των ορκωτών ελεγκτών, είναι η ανυπαρξία μηχανισμού οικονομικού ελέγχου των εσόδων του κέντρου, η πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται για το Δημόσιο και η εξωτραπεζική διαχείριση σημαντικών ποσών. Συναφώς, το Ε.Χ.Κ.Σ. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την περαιτέρω προσφυγή στην Ποινική Δικαιοσύνη και για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης στα Αστικά Δικαστήρια, έναντι παντός υπευθύνου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κέντρου όπως δήλωσαν οι υπάλληλοι του φορέα έμεινε εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες κατά την θερινή περίοδο 3 ετών.

Τα οχήματα που διαθέτει ο φορέας κατά την παράδοση-παραλαβή δεν ήταν σε κατάσταση λειτουργίας λόγω διαφόρων προβλημάτων, σοβαρών και μη.

‘Ένα από τα κτίρια του ΕΧΚΣ που χρησιμοποιείτο ως εστιατόριο βρέθηκε συλημένο και παρ’ ότι κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων από την ΔΕ η υπόθεση είχε μπεί στο αρχείο χωρίς να ερευνηθεί.

Το σοβαρότερο πρόβλημα του φορέα για την ώρα είναι η έλλειψη άδειας τουριστικής του εκμετάλλευσης, λόγω της μη ύπαρξης από το 2009, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην συγγραφή τευχών δημοπράτησης του έργου της μελέτης προϋπολογισμού 107.000 € .

Προβήκαμε στην ανάθεση σε πολ. μηχανικό και ηλ/γο μηχανολόγο της νομιμοποίησης, της ηλεκτροδότησης, της αυθαίρετης διαίρεσης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, του παραχωρηθέντος από την Περιφέρεια για χρήση από τον φορέα κτιρίου, ώστε να δημοπρατηθεί η νομότυπα η ενοικίασή τους .

Τέλος θυμίζουμε στους επικριτές μας, καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους, ότι όλα τα παραπάνω που κατάφερε να κάνει η ΕΔ του ΕΧΚΣ με την στήριξη της ΓΓΑ, έγιναν μέσα σ’ ένα πυκνό από πολιτικά γεγονότα χρόνο και κάτω από το κλίμα αναξιοπιστίας, που προξένησαν σε υπηρεσιακούς φορείς, οι αναφορές-καταγγελίες προηγούμενων διοικήσεων και που τελικά προκάλεσαν την μηνυτήρια αναφορά του υπουργού κ Στ. Κοντονή”.

Post source : pliroforiodotis.gr

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *