Πρόσληψη προσωπικού στο Χ.Κ. Καλαβρύτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-17

Για την πρόσληψη προσωπικού, υπό όρους, με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 25/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, υπό όρους, με σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εξήντα έξι (66) ατόμων,  για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Χιονοδρομικού της κέντρου, που εδρεύει στο Χελμό Καλαβρύτων, λαμβανομένης υπ όψιν της φύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, ως καθαρά εποχιακής και εξαρτώμενης αποκλειστικά, από τις καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, έλλειψη ισχυρών ανέμων κλπ)..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λάβουν γνώση της αναλυτικής ανακοίνωσης, με τις ειδικότητες και τον αριθμό των προσλαμβανομένων α) στην ιστοσελίδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, www.kalavritaski.gr, β) στο ΧΚΚ στο τηλέφωνο 6942559999, κυρία Μαρία Γουρζέλα, γ) στο Δήμο Καλαβρύτων στο τηλέφωνο 2692360403, κυρία Γιώτα Μιχαλοπούλου , δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαβρύτων , www.kalavrita.gr  και εφόσον ενδιαφέρονται, να παρέχουν την εργασία τους, υπό τους όρους της ανακοίνωσης, να καταθέσουν την αίτηση τους, όπως ορίζει η ανακοίνωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *